Gastspreker Jochanan Eynikel Jochanan Eynikel

Nemen robots de wereld over?

"De samenleving wordt hoe langer hoe meer gestuurd door artificiële intelligentie en technologie.
Moeten we grenzen stellen? En wat met onze privacy?"


Dinsdag 10 mei - Concertgebouw te Brugge
met rondleiding 'Achter de schermen'